Mioty

Rodzice: m: Nirse (FCI) GAMMA, o: Bahaticca’s HOGWARTS WIZARD (3 suczki, 3 piesków)