Mioty

Rodzice: m: Nirse (FCI) GAMMA, o: Bahaticca’s HOGWARTS WIZARD (3 suczki, 3 piesków)
Rodzice: o: AMERICAN GENTELMAN FROM Zainabu m: Nirse (FCI) GAMMA, (3 pieski:r-b i cz-b, 3 suczki: r-b i cz-b)